Blik op vooruit

Een nieuwe koers

Coaching Friesland heeft door de vernieuwing van de website en de integratie van netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter, een stimulans gekregen. Zo is de naamsbekendheid bij werkgevers uit het bedrijfsleven en de overheid zoals instellingen voor onderwijs, zorg, maatschappelijke dienstverlening en particulieren, zichtbaar toegenomen, worden berichten op de website vele malen gedeeld en leveren deze in enkele gevallen opdrachten op. De website heeft ruim 13 duizend lezers getrokken in amper een half jaar tijd. De Dag van Coaching Friesland heeft hieraan een behoorlijke bijdrage geleverd. Kortom: Er waait sinds dit voorjaar een frisse wind en dit heeft geleid tot het volgen van een nieuwe koers. Tijd voor een nieuwe ‘blik op vooruit’.

blik_op_vooruit

Neem initiatief | Samen aan de slag

De belangrijkste verandering is dat Coaching Friesland volop ruimte biedt aan jouw initiatief. Jij als lid kunt gebruikmaken van alle op de website aangeboden diensten en mogelijkheden. Coaching Friesland wil gastheer zijn en zich bezighouden met ‘hostmanship’. Een gastheer voor coaches in Friesland door hen een podium te bieden waarop zij zichzelf kunnen presenteren. Tevens wil Coaching Friesland een ‘ingang’ zijn voor mens of bedrijf, voor diverse coachvragen op evenzoveel terreinen. Coaching Friesland streeft ernaar dat begeleiding en coaching normalere begrippen worden in onze samenleving.

Coaching Friesland biedt haar leden:

  • Een presentatie op de website met een link naar de eigen website (Coach Match);
  • Publicatie van eigen workshops op de website;
  • Publicatie van een eigen column op het Coach Blog;
  • Gevonden worden door middel van de verfijnde zoekfunctie;
  • Een maal per jaar een ‘Inspiratie Dag’ (in de lijn van Dag van Coaching Friesland);
  • Ledenkorting op deelname aan Coaching Friesland Inspiratiedagen, middagen en of avonden.

Ook de begeleiding bij de presentatie van het persoonlijk profiel op de website, valt onder de aangeboden diensten. Door de zoekfunctie is de kans om gevonden te worden vele malen verbeterd. Maak hier gebruik van en verbeter je vindbaarheid.

Inspireren en geïnspireerd worden

Coaching Friesland wil vooral inspireren. Inspireren naar haar leden initiatief te nemen en hun kennis en inzet te delen. En Coaching Friesland wil ook inspireren naar buiten. Zo wil Coaching Friesland Inspiratiedagen organiseren. Coaching Friesland stelt in samenspraak met de belanghebbende een programma vast vol kennis en kunde. Inspiratiedagen kunnen interessant zijn voor werkgevers uit het bedrijfsleven en de overheid zoals instellingen voor onderwijs, zorg en maatschappelijke dienstverlening maar ook worden georganiseerd voor particulieren. Voor de invulling zal in eerste instantie gebruik worden gemaakt van de expertise van de leden.

Leden kunnen zelf ook inspiratiedagen (middag, avond enz.) samenstellen op iedere gewenste locatie en deze presenteren op de website. Indien leden willen deelnemen, kunnen deze bijvoorbeeld een korting krijgen op de kosten voor deelname.

Coaching Friesland wil met het volgen van de nieuwe koers een nieuw ‘vooruit’ creëren voor al haar aangesloten leden.

Met passionele groet,

Leonard Bouwhuis | Initiator / Webmaster & Facilitator Coaching Friesland.